Wednesday, December 23, 2009

Press spokesman of the Patriarchate Turkish

Turkish to English translation

22 12.2009
Press spokesman of the Patriarchate
Holiness Patriarch, this speech was given on the questions of members of the press in Turkey, and the answers are given a different style and expression is not used.......
Issues facing the Patriarchate's utterance with the required duties as a spiritual leader, they always at the same time realistic and thoughtful style was expressed with........
"Self çarmıhda feel" statement caused this problem consists of expressions of sorrow and distress. All languages have idioms and narrow discourse of these not loaded meanings in that language are evaluated.........

22 12.2009
Patrikhane Basın Sözcülüğü'nden
Saygıdeğer Kamuoyu'na Açıklama;
Son günlerde, Patrik Hazretleri'nin Amerikan CBS Televizyonu muhabiriyle aylar önce yapmış olduğu bir konuşmasının; konuşmanın kasdı ve kullanılan ifadeler dışında ve bunları aşan yorumlara tabi tutulması dolayısıyla saygıdeğer Kamuoyu'na aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur:
Patrik Hazretleri; bu konuşmasında Türk Basın mensuplarının soruları üzerine vermiş ve vermekte olduğu cevaplardan farklı bir üslup ve ifade kullanmış değildir.
Patrikhane'nin karşılaştığı sorunları dile getirme ödeviyle yükümlü bir ruhani önder olarak, bunları her zamanki gerçekçi ve aynı zamanda özenli üslubuyla dile getirmiştir.
“Kendini çarmıhda hissetme” deyimi de bu sorunların sebep olduğu üzüntü ve sıkıntılarının ifadesinden ibarettir. Bütün dillerde bu gibi deyimler vardır ve dar söylemleriyle değil, o dilde yüklenen anlamlarıyla değerlendirilirler.
Patrik Hazretleri'nin; kendisine bu deyim kullanılarak sorulan soruyu cevaplandırırken asla özel olarak Hükümetimiz'den gelen bir baskıyı ifade kasdını taşımadığı aşikardır.
Nitekim cemaatimizin sorunlarıyla içten ilgilenen saygıdeğer Başbakanımız da, Hukuk Devleti yolunda çektiği sıkıntıları zaman zaman; Batı dillerindeki “çarmıh”lı deyimlerle değil, Türkçemiz'deki “kefenli” deyimlerle ifade etmişlerdir. Hükümet mensupları da Demokratik Hukuk Devleti olma yönündeki içten ve bütün iyi niyetli halkımızın katıldığı ve desteklediği girişimlerini gerçekleştirmek isterlerken aynı sıkıntılara maruz kalmaktadırlar.
Patrik Hazretleri ülkemizin esenliği ve Hükümet'in Hukuk Devleti yolundaki gayret ve başarıları için her zaman dua etmektedirler.
Bu gayretlerin başarıya ulaşması için çekilen sıkıntıların gizlenmeyip açıklanması, demokratik bir toplum düzenine olan güvenin tezahürüdür ve bu sıkıntıların giderilmesi için de açık ve demokratik bir toplumda bunların açıklanmasından başka bir çare olmadığını bütün sağduyulu ve iyi niyetli insanlar kabul ve teslim ederler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

No comments: